Què és i com ens pot ajudar el feng shui?

Feng Shui significa vent i aigua. Això ja ens dóna la idea que es tracta de la circulació de l’energia (Txi o Qi). L’objectiu és que l’energia de l’entorn afavoreixi l’equilibri de la persona, en harmonia amb l’energia de l’Univers i de la Natura.

En el Feng Shui es troben diferents coneixements ancestrals, com: la teoria del yin i el yang (els dos pols de l’univers, que no poden existir un sense l’altre); els 5 elements (aigua, fusta, foc, terra i metall), que tenen relacions de producció, desgast o destrucció; el mapa bagua o disposició i característiques de l’energia en cada espai (segons el llibre de l’I Ching o de les mutacions); l’orientació i posició relativa de les coses, i l’astronomia i astrologia xinesa.

Hi ha diferents escoles de Feng Shui, que es poden agrupar en l’escola de la Forma, on té predominança la forma de l’entorn, i la de la Brúixola, on l’orientació de l’espai és molt important.

Amb el Feng Shui de la Forma aconseguim no només crear un espai harmònic i bonic sinó també un espai que potenciï les diferents àrees de la nostra vida, com són, de manera resumida, els amics, la família, les relacions, la creativitat, la feina, el reconeixement, l’abundància, la salut i la saviesa.

Amb l’escola de la Brúixola podem determinar el tipus d’energia de cada espai i la manera com aquesta es relaciona amb nosaltres. Això ens permet potenciar els llocs amb millor energia i compensar els que la tenen baixa.

A més a més, no podem oblidar que el nostre espai diu molt de nosaltres. De manera inconscient, reflectim allò que som o el moment vital en el què estem. El Feng Shui ens ajuda a veure aquesta radiografia, a fer-nos conscients del què hi ha, i a posar-hi remei (si volem).

Glòria Vilalta
Enginyera Industrial
www.gloriavilalta.cat